Orientare în spațiu

“În veselie-ţi strălucesc toate însuşirile, că frumuseţea naturii în soare.” [Nicolae Iorga]
Orientarea în teren a fost o calitate indispensabilă în evoluţia omului: fără această capacitate omului primitiv i-ar fi fost imposibilă supravieţuirea în imensul necunoscut, în veşnica căutare a hranei, construirea drumurilor comerciale din antichitate necesitau de asemenea cunoştinţe topografice temeinice, iar strategii războaielor medievale se foloseau deja de hărţi “de orientare” rudimentare reprezentând aşezările, masivele muntoase, reţeaua apelor.

În vorbirea de toate zilele a devenit familiar termenul orientare, în sensul de a găsi soluţia, atitudinea cea mai bună într-o anumită împrejurare, a acţiona adecvat.

Orientarea este mai mult decât o deprindere, o calitate sau o necesitate, este o luptă cu tine însuţi, cu limitele tale atât fizice cât şi intelectuale. Este un sport generator de sănătate deoarece, cu predilecţie, se desfăşoară în mediul natural, indiferent de anotimp şi condiţiile meteorologice.

Orientarea are capacitatea de a căli organismul şi a de a dezvolta gândirea analitică. Trebuie evidenţiat şi caracterul familiar al sportului, fără a fi în contradicţie cu latura de performanţă.
Există competiții de orientare, unele devin adevărate festivaluri ale orientării: copii preşcolari fac primii paşi cu harta, bunicii lor, veteranii veşnic tineri, parcurg trasee incredibile, juniorii ambiţioşi se întrec pentru afirmare în timp ce în categoriile de elită se decid titlurile de campion. Pentru toţi este însă comună satisfacţia creată de parcurgerea prin forţe proprii a traseului.

Scopul cursului este de a învăța cursanți cum să se descurce în natură fără tehnologie, ci doar după semnele naturii, cum să previi situațiile în care te rătăcești, îți lărgește orizonturile aventuriere și, nu în ultimul rând, pentru siguranța ta.

Acest curs urmăreşte:
– Dezvoltarea capacității de orientării în spațiu, dezvoltarea logicii, atenţiei, intuiţiei, capacității de a lua rapid deciziile cele mai potrivite, a iniţiativei şi nu în ultimul rând explorarea curajului, trăsături pe care oricine şi le doreşte, pentru el sau pentru copiii lui;
– Dezvoltarea armonioasă a organismului și călirea acestuia, precum și îmbunătățirea gândirii analitice și a stării psihice.

Pentru a vedea ce cursuri, activități, ateliere urmează a se desfășura în perioada următoare, urmărește sectiunea Evenimente.